Zaterdag 25 april was de Erfgoednacht gepland. Het Natuurpunt Museum had een mooi programma uitgewerkt. Zoals zoveel activiteiten gaan die plannen dit jaar niet door. Niets aan te doen.
We willen het erfgoed van het Natuurpunt Museum toch op één of andere manier onder de aandacht brengen. De geluidsopnames van Emiel Janssen, de taxidermist van onze natuurhistorische collectie – die we opnamen voor de Erfgoeddag 2017 – halen we terug uit de kast.
Vanaf 25 april zetten we gedurende 1 week elke dag een erfgoedverhaal op onze Facebookpagina.

Een week lang erfgoedverhalen uit het Natuurpunt Museum
Kijk en luister via de Facebookpagina van het Natuurpunt Museum Maak kennis met de houtsnip, otter, roerdomp, wolf, aalscholver, grijskopspecht, snoek en keizerarend. Veel luisterplezier!
Het is voor iedereen toegankelijk. Zo hebben we toch nog een beetje een Erfgoeddag.
https://www.natuurpunt.be/agenda/een-week-lang-erfgoedverhalen-uit-het-natuurpunt-museum-42026