Binnen de grenzen van onze vier afdelingen gebeuren heel wat ornithologische activiteiten. Tijdens de periode van oktober tot maart worden er halfmaandelijkse waterwildtellingen gehouden. Deze gegevens worden opgeslagen in het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek) Enkele gebieden die geteld worden zijn o.m.: Het Turnhouts Vennengebied, De Melleput te Turnhout, het Blak te Beerse, Grootenhoutbos te Gierle-2Voselaar , enz….
Hier en daar worden PTT telingen gehouden: hierbij wordt er over een traject van 5 km om de 500 meter gedurende vijf minuutjes elke vogel genoteerd . Dit noemt men Punt Trajecttellingen. Denken we maar aan het Landschap De Liereman en het Blak.
ABV project: Algemene Broedvogels Vlaanderen. Binnen een hok van een vierkante kilometer worden op zes plaatsen binnen dit vak alle vogels genoteerd die men hier ziet of hoort tijdens een 5tal minutentelling. Binnen onze regio zijn bijna alle hokken ingevuld. Project van Natuurpunt samen met het INBO. Ook aan het Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen werken we mee.
Natuurlijk mogen we de trektellingen niet vergeten die binnen onze regio één van de hoogtepunten van het jaar zijn: zie trektellen.nl.. Men klikt een gebied aan binnen de regio en dan kan men direct lezen wat er gezien werd . Via waarnemingen.be kan men natuurlijk heel wat waarnemingen terug vinden die ingegeven zijn door onze ornithologen. Niet vergeten ook gewone vogels mogen ingevoerd worden. Elke waarneming heeft zijn nut.
Deze projecten kunnen alleen maar uitgevoerd worden dankzij de gedrevenheid van heel wat leden van onze vereniging. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen . Ook beginners zijn welkom. Er zijn nog veel meer projecten of inventarisaties waaraan je kan meehelpen. Via de beide nieuwe cursussen over vogels binnen onze regio hopen we zeker geïnteresseerden te vinden.
Dus kom gerust eens af. Via een nieuwe insteek hopen we om de Vogelwerkroep nieuw leven in te blazen
Paul Prinsen via Prinsen.embrechts@telenet.be, Tel. 014.43.73.63 en Gert Caers via gert_caers@telenet.be, GSM+32 473 46 08 75