Project “De Merel” 2020
Beste natuurvrienden,
Maart is ondertussen al begonnen: Vorig jaar zijn we gestart met het project Merel. Er werd toen afgesproken om drie jaar deze vogel op te volgen, zowel in de tuin als binnen een wandelroute van +/- 2 km. We hopen natuurlijk dat dezelfde mensen die een route gevolgd hebben deze terug doen. Ook de tuintellingen staan nog op het programma.
Iedereen kan nog steeds meedoen. We hopen op zoveel mogelijke deelnames.
Men kan nieuwe papieren aanvragen via een eenvoudig mailtje naar ivo.caers@telenet.be
Noteer ook alvast:
Donderdag 19 maart: Algemene vergadering in het Natuurpunthuis op de Graatakker te Turnhout. We starten om 20:00u. Vooreerst overlopen we de voorbije activiteiten en starten we ons lenteprogramma. Carlo Verheyen gaat ons vertellen over de kerkuil in onze streek.
Zondag 22 maart: uitstap naar het Beleven te Reusel. Vertrek om 8u30 aan parking Snollaerts te Turnhout (parking hoek Graatakker-Ringlaan)